ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА

Со овој закон се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при работа, обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа.
Упатство: Клик на текстот во документот и одете надолу или нагоре со стрелките за вртење на страници. 


УСЛУГИ


ЛОКАЦИЈА


#HealthAndSafety

КОНТАКТ